Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Proces transportowy


Proces transportowy - W obrębie procesu transportowego można wyróżnić trzy grupy czynności:
1. załadunek,
2. przewóz
3. wyładunek

Proces transportowy można podzielić na:
- prosty: przebiega bez powtórzenia faz,
- złożony: powtórzenie się tych samych faz od miejsca dostawy do miejsca odbioru.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Proces transportowy:
Inne tematy w słowniku:

Macierz oceny rynku A.D. Littlea: (definicja nr 1589)

Dwudziestopolowa, wykorzystuje kategorie cyklu życia produktu (4 fazy) oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (5 sytuacji) do analizy konkretnych sytuacji. Wyeliminuje ona... (...)

Macierz kierunków polityki gospodarczej: (definicja nr 1588)

Wykorzystuje do oceny sytuacji dwie kategorie o charakterze kompleksowym: zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz rentowność branży.

Bezpośrednie wykorzystanie koncepcji... (...)

Macierz BCG - kule u nogi - psy: (definicja nr 1587)

Kula u nogi albo Psy - przedstawia sytuacje neutralne z punktu widzenia przychodów i wydatków finansowych.

W niektórych... (...)

Zobacz też:
Przewozy multimodalne (intermodalne)
Powody utrzymywania zapasów
Operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach
Optymalna partia zakupu
Koszty tworzenia zapasówRSS - Mapa