Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Macierz oceny produktu


Macierz oceny produktu - Analiza za pomocą tej macierzy jest dokonywana w podobny sposób jak w macierzy oceny rynku. U podstaw tego sposobu postępowania leży stwierdzenie, iż cykl życia produktu jest zjawiskiem zależnym od przedsiębiorstwa.

Konsekwencją tego stwierdzenia jest teza głosząca, iż pozycja konkurencyjna produktu oraz zyski, jakie przedsiębiorstwo osiąga z jego sprzedaży, są regulowane działaniami podejmowanymi przez nie i jego konkurentów.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Macierz BCG - gwiazdy: (definicja nr 1585)

Gwiazdy są to przeboje, wymagają zainwestowanie w celu utrzymania dominacji na szybko wzrastającym rynku, nie przynoszą nadwyżki, choć mają wysoki... (...)

Macierz GE General Electric: (definicja nr 1584)

Macierz ta określana jest również jako macierz atrakcyjności  produktu i atrakcyjności sektora. Koncepcja powstała w latach siedemdziesiątych w firmie... (...)

Metody portfelowe i ich historia: (definicja nr 1583)

Odmiany metod portfelowych różnią się od siebie stopniem kompleksowości ujęcia, obszarami potencjalnych zastosowań oraz zakresem wkomponowania koncepcji cyklu życia produktu... (...)

Zobacz też:
Marketingowy system informacji
Transport
Transport kombinowany
Proces transportowy
Przewozy multimodalne (intermodalne)RSS - Mapa