Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza konkurencyjności Portera


Analiza konkurencyjności Portera - Analiza konkurencyjności jest alternatywą dla wyżej wymienionych metod. Została ona rozwinięta przez M.E. Portera. Prowadzona jest przy założeniu, że pozycja przedsiębiorstwa jest pochodną jego miejsca w sektorze lub sektorach, w których zamierza ono konkurować. Struktura sektorów ma istotne znaczenie dla siły i reguł konkurencji.

W analizie tej wyodrębnia się 4 etapy:
1. Analizę strukturalną sektorów.
2. Analizę strukturalną wewnątrz sektora.
3. Analizę strukturalną wewnątrz grup strategicznych.
4. Formułowanie strategii konkurencji.

Przedmiotem analizy są:
- siły napędowe konkurencji;
- czynniki,  które na nie wpływają;
- hierarchie ważności czynników.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza konkurencyjności Portera:
Inne tematy w słowniku:

Macierz GE General Electric: (definicja nr 1584)

Macierz ta określana jest również jako macierz atrakcyjności  produktu i atrakcyjności sektora. Koncepcja powstała w latach siedemdziesiątych w firmie... (...)

Metody portfelowe i ich historia: (definicja nr 1583)

Odmiany metod portfelowych różnią się od siebie stopniem kompleksowości ujęcia, obszarami potencjalnych zastosowań oraz zakresem wkomponowania koncepcji cyklu życia produktu... (...)

Cele analizy portfelowej: (definicja nr 1582)

Są następujące:

- ocena prowadzonych kierunków działalności, a zwłaszcza ocena struktury asortymentowej ze względu na uzyskiwaną rentowność,
-... (...)

Zobacz też:
Macierz oceny produktu
Marketingowy system informacji
Transport
Transport kombinowany
Proces transportowyRSS - Mapa