Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Macierz oceny rynku A.D. Littlea


Macierz oceny rynku A.D. Littlea - Dwudziestopolowa, wykorzystuje kategorie cyklu życia produktu (4 fazy) oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (5 sytuacji) do analizy konkretnych sytuacji. Wyeliminuje ona z metody BCG słabości dotyczące oceny działalności i produktu firmy na podstawie tempa wzrostu sprzedaży i stosunku udziału sprzedaży produktu własnej firmy do udziału największego konkurenta.

Rozszerzyła ona analizę o czynniki, decydujące o:
- pozycji przedsiębiorstwa w sektorze,
- fazie cyklu życia produktu czy branży.  

Podstawowymi korzyściami z jej stosowania sprowadzają się do uwypuklenia zmieniającej się sytuacji przedsiębiorstwa w zależności od fazy życia produktu.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Metody portfelowe i ich historia: (definicja nr 1583)

Odmiany metod portfelowych różnią się od siebie stopniem kompleksowości ujęcia, obszarami potencjalnych zastosowań oraz zakresem wkomponowania koncepcji cyklu życia produktu... (...)

Cele analizy portfelowej: (definicja nr 1582)

Są następujące:

- ocena prowadzonych kierunków działalności, a zwłaszcza ocena struktury asortymentowej ze względu na uzyskiwaną rentowność,
-... (...)

Metody portfelowe i ich istota: (definicja nr 1581)

Stanowią zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określanie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa.

Nazwa metod pochodzi z... (...)

Zobacz też:
Analiza konkurencyjności Portera
Macierz oceny produktu
Marketingowy system informacji
Transport
Transport kombinowanyRSS - Mapa