Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metody portfelowe i ich historia


Metody portfelowe i ich historia - Odmiany metod portfelowych różnią się od siebie stopniem kompleksowości ujęcia, obszarami potencjalnych zastosowań oraz zakresem wkomponowania koncepcji cyklu życia produktu do analizy sytuacji. Pierwszych analiz dokonano w latach 60 tych. Do chwili obecnej zaproponowano wiele ich odmian.

Oto najbardziej znane i praktycznie stosowane:
- macierz BCG (bostońskiej grupy konsultingowej) wzrostu/udziału w rynku;
- portret przedsięwzięć gospodarczych firmy General Electric;
- macierz kierunków polityki gospodarczej firmy Shell;
- macierz oceny rynku A.D. Little’a
- macierz oceny produktu.

Część z tych metod koncentruje się na decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstwa, część natomiast na strategiach działania, które należy zastosować w obliczu różnych rysujących się możliwości.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metody portfelowe i ich historia:
Inne tematy w słowniku:

Metody analizy marketingowej: (definicja nr 1577)

Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte wykorzystania. Fakt ten oznacza zazwyczaj konieczność dokonania oceny zidentyfikowanych możliwości. Każda ocena... (...)

Krzywa popytu na pracę: (definicja nr 1576)

Jest malejącą funkcją płacy realnej ze względu na malejącą produkcyjność krańcową, pokazuje ,że dla każdego poziomu płacy realnej przedsiębiorstwo wybierze... (...)

Środki produkcji: (definicja nr 1575)

To przedmiot pracy (wszystko to na co  skierowane są czynności człowieka podczas pracy) oraz środki  pracy czyli narzędzia... (...)

Zobacz też:
Macierz GE General Electric
Macierz BCG - gwiazdy
Macierz BCG - znaki zapytania
Macierz BCG - kule u nogi - psy
Macierz kierunków polityki gospodarczejRSS - Mapa