Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Pojęcie ryzyka w zarządzaniu


Pojęcie ryzyka w zarządzaniu - Zarządzanie związane jest nierozłącznie z podejmowaniem decyzji. Decyzje podejmuje się w  różnych warunkach, zależnych między innymi od charakteru dostępnych przesłanek. Ze względu na rodzaj dostępnych informacji, przesłanki mogą mieć charakter:
- deterministyczny - decyzje podejmowane są w warunkach pewności, gdy dysponujemy wszystkimi istotnymi informacjami,
- niedeterministyczny, decyzje podejmowane są  w warunkach niepewności:

Podejmowanie decyzji w warunkach niedeterministycznych jest szczególnie kłopotliwe i wymaga właściwego, odpowiedzialnego podejścia. Zarządzanie ryzykiem dotyczy właśnie niedeterministycznej części projektu (zwłaszcza decyzji o podłożu niedeterministycznym w  węższym sensie), czyli takich niepewności związanych z realizacją projektów, które można oszacować.

Ryzykiem określa się zjawisko niepewne, dotyczące przyszłości, którego zajście będzie miało negatywny skutek dla prowadzonej działalności. Spotyka się też  ogólniejszą interpretację ryzyka, rozumianego jako wszelką niepewność, również taką która korzystnie zmieni przebieg i skutki projektu. W ten sposób akcentuje się każde odstępstwo od planu bazowego, polegające np. na wcześniejszym ukończeniu zadań lub wykorzystaniu mniejszej liczby zasobów (kosztów), niż to planowano. Tak rozumiane ryzyko ma uświadomić wszelkie możliwe różnice między tym co zostało zaplanowane, a tym co może się zdarzyć podczas realizacji projektu i w ten sposób ujawnia niedoskonałości planowania.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Pojęcie ryzyka w zarządzaniu:

  • Działalność kredytowa banku - Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu, funkcje i klasyfikacja kredytów,...
  • Ryzyko w zarządzaniu - Skład pracy: przesłanki podejmowania decyzji, definicja ryzyka, jego źródła dla...
  • Ryzyko bankowe - Skład opracowania: pojęcie ryzyka i jego rodzaje, ryzyko płynności, wyniku...
Inne tematy w słowniku:

Fundusze zrównoważone: (definicja nr 1558)

Są przykładem funduszy łączących w sobie cechy pozostałych, czyli akcji, rynku pieniężnego i obligacji, gdyż inwestują w różnych proporcjach w... (...)

Inwestycyjne fundusze indeksowe: (definicja nr 1557)

Tradycyjny fundusz akcyjny jest aktywnie zarządzany, a akcje są kupowane i sprzedawane przez zarządzających po wnikliwej analizie danych ekonomicznych oraz... (...)

Fundusz akcyjny: (definicja nr 1556)

Akcja wyraża prawo własności w spółce akcyjne. Akcjonariusz współuczestniczy w podziale zysków spółki, których część może być wypłacona w formie... (...)

Zobacz też:
Podział ryzyk ze względu na rodzaj przesłanek
Objawy ryzyka
Strategie obsługi ryzyka
Istota społecznego podziału pracy
Paradoks owczego pęduRSS - Mapa