Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne


Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne - To przede wszystkim:

- Dywersyfikacja portfela
- Profesjonalna kadra
- Płynność: dostęp do środków
- Efekt skali: Niższe koszty transakcji
- Dogodność miejsca i czasu

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Inwestycyjne fundusze indeksowe: (definicja nr 1557)

Tradycyjny fundusz akcyjny jest aktywnie zarządzany, a akcje są kupowane i sprzedawane przez zarządzających po wnikliwej analizie danych ekonomicznych oraz... (...)

Fundusz akcyjny: (definicja nr 1556)

Akcja wyraża prawo własności w spółce akcyjne. Akcjonariusz współuczestniczy w podziale zysków spółki, których część może być wypłacona w formie... (...)

Podział funduszy inwestycyjnych: (definicja nr 1555)

Ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne wyróżniamy:

• Fundusze wzrostu
Inwestują przede wszystkim w... (...)

Zobacz też:
Pojęcie ryzyka w zarządzaniu
Podział ryzyk ze względu na rodzaj przesłanek
Objawy ryzyka
Strategie obsługi ryzyka
Istota społecznego podziału pracyRSS - Mapa