Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Inwestycyjne fundusze indeksowe


Inwestycyjne fundusze indeksowe - Tradycyjny fundusz akcyjny jest aktywnie zarządzany, a akcje są kupowane i sprzedawane przez zarządzających po wnikliwej analizie danych ekonomicznych oraz oczekiwań co do rozwoju sytuacji na giełdzie.

Pasywnie zarządzany fundusz -fundusz indeksowy - kupuje i sprzedaje akcje, tak aby portfel odzwierciedlał skład wiodących indeksów giełdowych (WIG, WIG 20). W Polsce takie fundusze oferuje Peako TFI (Eurofundusz 4) oraz od października 1999 Korona (obecnie Union Investment - fundusz UniXXI wiek). Dla jego strategii inwestycyjnej ani wyniki finansowe spółek, ani perspektywy ich rozwoju nie mają najmniejszego znaczenia. W portfelu takiego funduszu znajdzie się tym więcej akcji danej spółki, im większy ma ona wpływ (procentowy) na indeks. Zmiany wartości uczestnictwa tych funduszy niemal idealnie pokrywają się ze zmianami indeksu, który maja odwzorować.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Inwestycyjne fundusze indeksowe:
Inne tematy w słowniku:

Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego: (definicja nr 1551)

Podmiot odpowiedzialny za utworzenie funduszu, reprezentowanie go wobec osób trzecich oraz zarządzanie nim czyli wykonywaniem wszelkich działań koniecznych dla funkcjonowania... (...)

Fundusz inwestycyjny: (definicja nr 1550)

To instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności... (...)

Transfer ryzyka: (definicja nr 1549)

Ma formę zarobkową, gdyż ubezpieczyciel otrzymuje zań składkę.

Umowa ubezpieczenia jest wiec umową opisaną przez dwa elementy:
-... (...)

Zobacz też:
Fundusze zrównoważone
Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego
Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych
Jak wybierać fundusze inwestycyjne
Dywersyfikacja portfelaRSS - Mapa