Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zarządzanie ryzykiem


Zarządzanie ryzykiem - Zasadniczym celem zarządzania ryzykiem jest z jednej strony poprawa wyników finansowych firmy, a z drugiej zapewnienie takich warunków, aby instytucja nie ponosiła strat większych niż założono. Zarządzanie ryzykiem obejmuje następujące działania:
- rozpoznanie rodzajów ryzyka, na jakie jest narażona dana firma,
- pomiar ryzyka,
- kontrola ryzyka,
- informacja o ryzyku.

Metody kontroli ryzyka dzieli się na fizyczne i finansowe. Fizyczna kontrola ryzyka to wszystkie działania podejmowane w celu redukcji strat. W ramach fizycznej kontroli ryzyka możliwe są:
- całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa straty,
- zmniejszenie ryzyka przez wykorzystanie miar, które pozwalają określić częstotliwość i rozmiary szkody.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zarządzanie ryzykiem:
Inne tematy w słowniku:

Ryzyko systematyczne: (definicja nr 1538)

Inaczej zewnętrzne - determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest... (...)

Ogólny podział ryzyka: (definicja nr 1537)

Wyróżniamy:

- ryzyko właściwe- związane z działaniem prawa wielkich liczb i odnoszące się do zjawisk o charakterze katastroficznym, jak... (...)

Pojęcie ryzyka: (definicja nr 1536)

Podejmując jakąkolwiek decyzje, zawsze wiąże się ją z ryzykiem. Działanie w warunkach ryzyka jest nie odłącznym atrybutem każdej gospodarki. Obserwując... (...)

Zobacz też:
Ryzyko działalności gospodarczej
Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej
Ryzyko bankructwa
Ryzyko działalności ubezpieczeniowej
Transfer ryzykaRSS - Mapa