Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ryzyko prawne


Ryzyko prawne - Związane z możliwością poniesienia strat w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności wykraczającej poza ramy odpowiednich przepisów prawnych lub regulacji i obejmuje niemożność wyegzekwowania warunków kontraktu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ryzyko prawne:
Inne tematy w słowniku:

Pojęcie ryzyka: (definicja nr 1536)

Podejmując jakąkolwiek decyzje, zawsze wiąże się ją z ryzykiem. Działanie w warunkach ryzyka jest nie odłącznym atrybutem każdej gospodarki. Obserwując... (...)

Operacje bankowe pośredniczące: (definicja nr 1535)

Operacje pośredniczące to wszelkie czynności wykonywane na zlecenie klientów, należy do nich prowadzenie rachunków bankowych, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, przeprowadzanie transakcji... (...)

Operacje bankowe bierne: (definicja nr 1534)

Operacje bierne polegają miedzy innymi na gromadzeniu przez bank wkładów oszczędnościowych i lokat  terminowych oraz emitowaniu przez bank papierów... (...)

Zobacz też:
Czynniki ryzyka
Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko działalności gospodarczej
Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej
Ryzyko bankructwaRSS - Mapa