Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka


Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka - W ramach kryterium ubezpieczeniowego, które związane jest z praktyką ubezpieczeniową, wyróżnia się:

- ryzyko osobowe- odnosi się do zagrożenia powodującego uszczerbek w  dobrach osobistych (życie, zdrowie)
- ryzyko majątkowe- do zagrożenia dóbr majątkowych (dom, samochód).

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Operacje bankowe bierne: (definicja nr 1534)

Operacje bierne polegają miedzy innymi na gromadzeniu przez bank wkładów oszczędnościowych i lokat  terminowych oraz emitowaniu przez bank papierów... (...)

Rodzaje operacji bankowych: (definicja nr 1533)

Wszystkie operacje bankowe możemy sklasyfikować według następujących kryteriów:

a)ze względu na rodzaj podmiotów:
- własne
- klientów
-... (...)

Operacje bankowe: (definicja nr 1532)

Każdy z nas z pewnością miał już do czynienia z operacjami bankowymi, które można określić jako stosunki umowne między bankiem... (...)

Zobacz też:
Ryzyko biznesowe
Ryzyko prawne
Czynniki ryzyka
Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko działalności gospodarczejRSS - Mapa