Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ryzyko specyficzne


Ryzyko specyficzne - Inaczej niesystematyczne lub wewnętrzne - obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencją, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy.

W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się:
- ryzyko niedotrzymania warunków
- ryzyko zarządzania
- ryzyko biznesu
- ryzyko finansowe
- ryzyko bankructwa
- ryzyko rynkowej płynności
- ryzyko zmiany ceny
- ryzyko reinwestowania
- ryzyko wykupu na żądanie
- ryzyko zmienności

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ryzyko specyficzne:

  • Analiza ryzyka - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe,...
Inne tematy w słowniku:

Rodzaje operacji bankowych: (definicja nr 1533)

Wszystkie operacje bankowe możemy sklasyfikować według następujących kryteriów:

a)ze względu na rodzaj podmiotów:
- własne
- klientów
-... (...)

Operacje bankowe: (definicja nr 1532)

Każdy z nas z pewnością miał już do czynienia z operacjami bankowymi, które można określić jako stosunki umowne między bankiem... (...)

Jakość opakowań: (definicja nr 1531)

Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Obiektem może być np.... (...)

Zobacz też:
Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka
Ryzyko biznesowe
Ryzyko prawne
Czynniki ryzyka
Zarządzanie ryzykiemRSS - Mapa