Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ryzyko systematyczne


Ryzyko systematyczne - Inaczej zewnętrzne - determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest związane z siłami przyrody, a także z warunkami ekonomicznymi danego rynku oraz rynku globalnego; za zasadnicze jego źródła uznaje się zmiany stopy procentowej, inflacji, przepisów podatkowych.

W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się:
- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko walutowe
- ryzyko rynku
- ryzyko siły nabywczej
- ryzyko polityczne
- ryzyko wydarzeń

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ryzyko systematyczne:

  • Analiza ryzyka - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe,...
Inne tematy w słowniku:

Operacje bankowe: (definicja nr 1532)

Każdy z nas z pewnością miał już do czynienia z operacjami bankowymi, które można określić jako stosunki umowne między bankiem... (...)

Jakość opakowań: (definicja nr 1531)

Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Obiektem może być np.... (...)

Pojęcie opakowania: (definicja nr 1530)

Opakowanie jest to wyrób posiadający odpowiednią konstrukcję, ma za zadanie ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (lub szkodliwym... (...)

Zobacz też:
Ryzyko specyficzne
Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka
Ryzyko biznesowe
Ryzyko prawne
Czynniki ryzykaRSS - Mapa