Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cechy poprawnie wyodrębnionego segmentu rynku


Cechy poprawnie wyodrębnionego segmentu rynku - To:

1. Możliwość uzyskania niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów odróżniających ich od całego rynku (mierzalność)
2. Być na tyle rozległy, aby uzasadnić zastosowanie indywidualnej strategii marketingowej (rozległość)
3. Być dostępny przez umożliwieni efektywnego stosowania instrumentów działania w tym głównie związanych z dystrybucją i akwizycją sprzedaży (dostępność)
4. Odzwierciedlać prawdopodobieństwo pozytywnej reakcji konsumentów na odpowiednio przygotowaną strukturę marketingu mix (wrażliwość).

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Etapy budowy strategii promocji: (definicja nr 1515)

Po to, by przekaz promocyjny o firmie i o jej ofercie rynkowej dotarł do klientów, oraz po to by adresaci... (...)

Cele informacyjne promocji: (definicja nr 1514)

Ich zadaniem jest dążenie do tego, by firma mogła sprzedaż możliwie najwięcej produktów. W dążeniu do osiągnięcia tego celu firma... (...)

Strategia promocji: (definicja nr 1513)

To kompleks działań marketingowych firmy, mających na celu budowanie wizerunku (image’u) firmy, oraz promowanie poszczególnych produktów firmy, idei, czy też... (...)

Zobacz też:
Plasowanie
Istota cyklu życia produktu
Funkcje opakowania
Zarządzanie marketingowe na poziomie centrali
Funkcje opakowań w promocji produktuRSS - Mapa