Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rodzaje fanszyzy


Rodzaje fanszyzy - Wyróżniamy franszyzę:

- Bezwarunkowa (potrącalna lub redukcyjna)- ubezpieczony ma udział w każdej szkodzie, która zaistnieje, w określonych granicach
- Warunkowa (integralna)- gdy szkoda nie przekroczy pewnej ustalonej granicy to ponosi ją sam ubezpieczony, jeżeli jednak szkoda będzie większa to w całości odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Rodzaje ubezpieczenia generalnego: (definicja nr 1454)

To:

- Polisa odpisowa - w umowie określona jest pewna, większa suma ubezpieczenia, w trakcie realizacji tej umowy od... (...)

Umowa ubezpieczenia: (definicja nr 1453)

Przez umowę ubezpieczenia morskiego ubezpieczyciel zobowiązuje się w zamian za składkę ubezpieczeniową wypłacić odszkodowanie za szkody poniesione w skutek niebezpieczeństw,... (...)

Funkcje reasekuracji: (definicja nr 1452)

To:

- Stabilizuje wyniki finansowe ubezpieczyciela, ponieważ pozwala wyrównywanie gwałtownych wahań w sytuacji ubezpieczyciela, gdy wystąpi ryzyko katastrofalne.
-... (...)

Zobacz też:
Powody wprowadzenia franszyzy
Ubezpieczenia kontraktowe eksportu
Ubezpieczenia finansowe
Gwarancja ubezpieczeniowa
Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowychRSS - Mapa