Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Subrogacja


Subrogacja - Instrument prawny, nabycie praw zaspokojonego wierzyciela przez osobę, która zapłaciła dług.

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Formy reasekuracji: (definicja nr 1451)

To:

1. reasekuracja fakultatywna- umowa negocjacyjna

2. reasekuracja umowna (obligatoryjna)
a) kwotowa - ubezpieczyciel odstępuje reasekurantowi stały, uzgodniony... (...)

Formy rozpraszania ryzyka: (definicja nr 1450)

To:

1. samoubezpieczenie - gromadzenie własnych środków finansowych na pokrycie strat

2. ubezpieczenia proste - tzw. Pierwotny podział... (...)

Ubezpieczający: (definicja nr 1449)

Na rzecz osoby trzeciej zawiera umowę ubezpieczeniową, czasem jest ubezpieczonym, gdy zawiera umowę w swoim imieniu.
(...)

Zobacz też:
Abandon
Franszyza
Rodzaje fanszyzy
Powody wprowadzenia franszyzy
Ubezpieczenia kontraktowe eksportuRSS - Mapa