Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Funkcje reasekuracji


Funkcje reasekuracji - To:

- Stabilizuje wyniki finansowe ubezpieczyciela, ponieważ pozwala wyrównywanie gwałtownych wahań w sytuacji ubezpieczyciela, gdy wystąpi ryzyko katastrofalne.
- Zwiększa możliwości akceptacyjne ubezpieczyciela, czyli może on przyjmować ryzyko giętkie, bardzo kosztowne np. wyprawy kosmiczne.
- Wzmacnia podstawy finansowe ubezpieczyciela (największa pewność otrzymania odszkodowań)
- Umożliwia uzyskanie pomocy fachowej, współpraca między ubezpieczycielem a reasekurantem.
- Stymuluje rozwój ubezpieczeń ale też stymuluje rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej w innych dziedzinach.

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Brokerzy: (definicja nr 1446)

Strona popytowa, podejmują swoje działania w konkretnej sytuacji, doraźna działalność, tylko na zlecenie; działają dla zleceniodawców, podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowe,... (...)

Kompensacyjne metody postępowania z ryzykiem: (definicja nr 1445)

To:

1. Samoubezpieczenie- polega na tym, że sam podmiot zagrożony jest określonym ryzykiem gromadzi własne środki w postaci rezerw... (...)

Prawa funkcyjne: (definicja nr 1444)

To wymierne związki między wymiernymi zdarzeniami, które można przedstawić za pomocą funkcji matematycznych np. funkcje podaży i popytu. Dobrym przykładem... (...)

Zobacz też:
Umowa ubezpieczenia
Rodzaje ubezpieczenia generalnego
Certyfikat ubezpieczeniowy
Nota pokrycia
SubrogacjaRSS - Mapa