Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Prawa funkcyjne


Prawa funkcyjne - To wymierne związki między wymiernymi zdarzeniami, które można przedstawić za pomocą funkcji matematycznych np. funkcje podaży i popytu. Dobrym przykładem prawa funkcyjnego jest zależność pomiędzy ilością stosownego czynnika produkcji np. pracy a uzyskiwaną wielkością produkcji, zwaną funkcją produkcji.

Wyjaśnia ono jak zmieniać się będzie produkcja, gdy rośnie ilość zatrudnionych do jej wytworzenia ludzi (lub przepracowanych roboczogodzin) rośnie lub spada.

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Dochody ludności: (definicja nr 1438)

Wyróżniamy:

Dochody nominalne - wyrażone są w jednostkach pieniężnych.

Dochody realne - wrażają to, co można nabyć za... (...)

Elastyczność dochodowa popytu: (definicja nr 1437)

Miarą reakcji popytu na zmiany dochodu jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu. Jest to zmiana popytu na dane dobro podzielona przez... (...)

Czynniki określające cenową elastyczność popytu: (definicja nr 1436)

To:

- dostępność substytutu
- wielkość zmiany cen
- znaczenie danego dobra dla konsumentów

Znajomość elastyczności popytu pozwala... (...)

Zobacz też:
Kompensacyjne metody postępowania z ryzykiem
Brokerzy
Agenci
Ubezpieczyciel
UbezpieczającyRSS - Mapa