Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Prawa przyczynowe


Prawa przyczynowe - To związki (relacje) zachodzące między elementami procesu gospodarowania, które polegają na tym, że po określonym zdarzeniu (działaniu lub czynności) stale następują inne określone zdarzenia, przy czym następstwo to zachodzi w czasie. Np. obniżka ceny jabłek (przyczyna) powoduje wzrost zakupów tych owoców (skutek). Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie każda sekwencja czasowa oznacza istnienie zależności przyczynowej i że nie każde zjawisko wcześniejsze jest przyczyną zjawiska późniejszego.

Przyjęcie takiego założenia jest logicznym błędem 'post hoc, ergo propter hoc' (po tym, a więc wskutek tego). Bez dokładnego zbadania, nawet w przypadku na pozór oczywistym, nie należy przesądzać o charakterze analizowanego związku.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Czynniki określające cenową elastyczność popytu: (definicja nr 1436)

To:

- dostępność substytutu
- wielkość zmiany cen
- znaczenie danego dobra dla konsumentów

Znajomość elastyczności popytu pozwala... (...)

Popyt doskonale elastyczny: (definicja nr 1435)

Krzywa popytu biegnie równolegle do osi OX. Minimalne zmiany ceny powodują nie ograniczone zmiany popytu.
(...)

Popyt proporcjonalny: (definicja nr 1434)

lub popyt jednostkowej elastyczności. Jeżeli współczynnik cenowej elastyczności popytu równa się jedności to zmiana ceny wywołuje równe co do wielkości... (...)

Zobacz też:
Prawa współistnienia
Prawa funkcyjne
Kompensacyjne metody postępowania z ryzykiem
Brokerzy
AgenciRSS - Mapa