Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Propaganda


Propaganda - To proces tworzenia opinii, postaw zachowań jakiejś części społeczeństwa, zgodnie z intencją ją uprawiającego. Można wyróżnić dwa rodzaje propagandy:

a) Komunikowanie informacyjne – czyli instruowanie, dzielenie się rzetelną informacją;
b) Komunikowanie perswazyjne – rozumiane jako dążenie do wpływu na decyzję odbiorcy, do ukierunkowania jego zachowań lub zmiany postaw.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Propaganda:
Inne tematy w słowniku:

Public Relations: (definicja nr 138)

To instrument promocji stanowiący kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec przedsiębiorstwa i stworzenie atrakcyjnego... (...)

Sales promotion : (definicja nr 137)

czyli promocja sprzedaży to system bodźców materialnych (ekonomicznych), służący pobudzeniu sprzedaży, skierowany do konsumenta lub pośrednika. Przykładami takich działań są:... (...)

Model AIDA: (definicja nr 136)

Jest akronimem słów opisujących działanie reklamy:

AIDA:
Attention (uwaga)
Interest (zainteresowanie)
Desire (pragnienie)
Action (działanie) (...)

Zobacz też:
Metody propagandowe
Reklama
Strategie dystrybucji
Historia polskiego rynku kapitałowego
MakroekonomiaRSS - Mapa