Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Press releases


Press releases - To krótkie materiały, których  celem jest rozpowszechnianie informacji w formie gotowej do publikacji. Informacje prasowe – muszą być opracowane bardzo starannie pod względem merytorycznym i poprawnościowym. Język – powinien być zrozumiały dla każdego dziennikarza, nawet niespecjalisty. Na początku powinny znajdować się najważniejsze informacje – tzw. LEAD, który powinien zawierać głównie dane (kto? co? gdzie? kiedy ?dlaczego ?).

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Sales promotion : (definicja nr 137)

czyli promocja sprzedaży to system bodźców materialnych (ekonomicznych), służący pobudzeniu sprzedaży, skierowany do konsumenta lub pośrednika. Przykładami takich działań są:... (...)

Model AIDA: (definicja nr 136)

Jest akronimem słów opisujących działanie reklamy:

AIDA:
Attention (uwaga)
Interest (zainteresowanie)
Desire (pragnienie)
Action (działanie) (...)

Model DAGMAR: (definicja nr 135)

Akronim DAGMAR oznacza: Determining Advertising Goals, Measuring Advertising Effectiveness (określenie celów reklamy, pomiar efektywności reklamy).

Model DAGMAR zakłada dwa... (...)

Zobacz też:
Propaganda
Metody propagandowe
Reklama
Strategie dystrybucji
Historia polskiego rynku kapitałowegoRSS - Mapa