Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Gospodrowanie


Gospodrowanie - To zespół planowanych czynności człowieka uwzględniające zasady racjonalnego gospodarowania, który zmierza do złagodzenia deficytu dóbr w stosunku do zapotrzebowania na nie.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Paradoksy w ekonomii: (definicja nr 1399)

Giffena: niskie zbiory wywołały wzrost cen chleba, co jednak nie spowodowało spadku jego konsumpcji, lecz wręcz przeciwnie. Tłumaczy się to... (...)

Efekt substytucyjny: (definicja nr 1398)

Polega na tym, że zmiana ceny danego dobra zmienia relację jego ceny do cen pozostałych dóbr, przez co powoduje substytucję,... (...)

Zasada samoregulacji ceny rynkowej: (definicja nr 1397)

Naturalna skłonność rynku do takiego kształtowania się cen, aby opłacalność produkcji wszystkich dóbr i usług oferowanych na rynku była sobie... (...)

Zobacz też:
Wybór i jego skutki
Analiza kosztów całkowitych i krańcowych
Zasada optymalizacji decyzji w mikroekonomii
Alokacja zasobów
Optimum w sensie PateroRSS - Mapa