Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Publicity


Publicity - To nieosobowa stymulacja popytu na dobra i usługi, poprzez rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu. Publicity to rozpowszechnianie informacji w sposób nieodpłatny.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Publicity:
Inne tematy w słowniku:

Promotion mix: (definicja nr 134)

To złożona kompozycja środków o zróżnicowanych funkcjach i rożnej strukturze wewnętrznej wykorzystywana w polityce komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, w... (...)

Badanie ankietowe: (definicja nr 133)

To typ wywiadu, w którym istotną role odgrywa przemyślany, z góry ustalony zestaw pytań skierowany do wybranej grupy respondentów. Ankietę... (...)

Klasyfikacja badań marketingowych 2: (definicja nr 132)

ze względu na rodzaj poszukiwanych informacji

Badania ilościowe służą do tworzenia statystyk, polegają na używaniu technik statystycznych - dlatego... (...)

Zobacz też:
Sprzedaż osobista
Komunikacja niewerbalna
Press releases
Propaganda
Metody propagandoweRSS - Mapa