Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Przedmiot ekonomii


Przedmiot ekonomii - Przedmiotem ekonomii jest analiza procesów gospodarczych, opis kategorii (towar, rynek, pieniądz, podaż...)  i zjawisk gospodaczych (zmiany cen, popytu,...) oraz ich teoretyczną analizą.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Przedmiot ekonomii:
Inne tematy w słowniku:

Determinanty popytu: (definicja nr 1390)

To:

• Dochody konsumentów
• Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych
• Przewidywania cen relatywnych ( przewidywania inflacyjne)
• Liczba... (...)

Rodzaje rynku: (definicja nr 1389)

Podział:

1. Ze względu na rodzaj wymienialnych towarów
- rynek dóbr konsumpcyjnych
- rynek pracy
- rynek ziemi
-... (...)

Zasada rosnących korzyści marginalnych: (definicja nr 1388)

Wraz ze wzrostem konsumpcji jednego dobra musimy rezygnować z coraz większej ilości drugiego dobra (przy założeniu ograniczenia ilości dochodów).
(...)

Zobacz też:
Zasada samoregulacji ceny rynkowej
Efekt substytucyjny
Paradoksy w ekonomii
Cenowa mieszana elastyczność popytu
Koszty całkowiteRSS - Mapa