Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Determinanty popytu


Determinanty popytu - To:

• Dochody konsumentów
• Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych
• Przewidywania cen relatywnych ( przewidywania inflacyjne)
• Liczba ludności
• Gusty i preferencje
• Efekt naśladownictwa i demonstracji :
- EFEKT VEBLENA – polega na tym, że nietypowy konsument kupuje tym więcej danego dobra im jest ono droższe.
- EFEKT SNOBIZMU – polega na tym, że nietypowy konsument kupuje tyle mniej danego dobra im więcej kupują go inni.
- EFEKT OWCZEGO PĘDU – polega na tym, że nietypowy konsument kupuje tym więcej danego dobra im więcej kupują do inni.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Determinanty popytu:
Inne tematy w słowniku:

Organizacja Non profit: (definicja nr 1384)

Non-profit oznacza po prostu brak zysku. Tak więc, organizacje non-profit to organizacje mające inne cele niż osiąganie zysku. Ale nie... (...)

Bariery działań planistycznych: (definicja nr 1383)

To m.in.:

- niezdolność do pogłębionej działalności planistycznej, wynikającej z wyczerpania koncepcji lub/i braku treningu;
- nieodpowiedni proces tworzenia... (...)

Cechy dobrego planu: (definicja nr 1382)

To plan:
- celowy, czyli dopasowany do celu;
- wykonalny, a wiec możliwy do zrealizowania;
- niesprzeczny, tzn. że każda... (...)

Zobacz też:
Determinanty podaży
Cena maksymalna
Cena minimalna
Współczynnik elastyczności dochodowej popytu
Determinanty elastyczności popytuRSS - Mapa