Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Sponsoring


Sponsoring - Traktowany niekiedy jako osobny i niezależny od public relations instrument komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Wspieranie działań ważnych lub atrakcyjnych społecznie jest zazwyczaj szerzej znane opinii publicznej i może powodować pozytywne skojarzenia sukcesów czy działań osób lub instytucji sponsorowanych z sytuacją firm sponsorujących. Przedmiotem sponsoringu bywają najczęściej sport, nauka, kultura i działalność społeczna.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Sponsoring:

  • Reklama w Internecie - Omówiono środki reklamy internetowej, sponsoring, dostępność internetowego rynku reklamowego, odbiorcy...
  • Doskonalenie kadr - Skład pracy: metody doskonalenia potencjalnych menedżerów (definicja treningu potencjału kierowniczego,...
  • Promocja - Definicja promocji, komunikacja marketingowa, składniki promocji marketingowej (reklama, akwizycja, public...
Inne tematy w słowniku:

Badanie ankietowe: (definicja nr 133)

To typ wywiadu, w którym istotną role odgrywa przemyślany, z góry ustalony zestaw pytań skierowany do wybranej grupy respondentów. Ankietę... (...)

Klasyfikacja badań marketingowych 2: (definicja nr 132)

ze względu na rodzaj poszukiwanych informacji

Badania ilościowe służą do tworzenia statystyk, polegają na używaniu technik statystycznych - dlatego... (...)

Klasyfikacja badań marketingowych: (definicja nr 131)

ze względu na czas trwania badania

Badania ciągłe są prowadzone na danej (lub podobnej) próbce przez pewien czas w... (...)

Zobacz też:
Publicity
Sprzedaż osobista
Komunikacja niewerbalna
Press releases
PropagandaRSS - Mapa