Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rodzaje rynku


Rodzaje rynku - Podział:

1. Ze względu na rodzaj wymienialnych towarów
- rynek dóbr konsumpcyjnych
- rynek pracy
- rynek ziemi
- rynek pieniężny
- rynek kapitału finansowego (akcje, obligacje)
- rynek tytułów prawnych

2. Ze względu na zakres przestrzenny transakcji
- rynek lokalny
- rynek regionalny
- rynek krajowy
- rynek międzynarodowy
- rynek światowy

3. Ze względu na stopień konkurencji
• Konkurencja doskonała
- duża liczba sprzedających i kupujących
- założenie jednorodności produkcji
- założenie pełnej mobilności czynników produkcji ( pełna swoboda wejścia i wyjścia z rynku)
- brak konkurencji cenowej i pozacenowej

• Konkurencja niedoskonała

• Konkurencja monopolistyczna
- wielu sprzedających i kupujących
- produkty jednorodne posiadające bliskie substytuty
- swoboda wejścia i wyjścia z rynku
- założenie doskonałej informacji o rynku
- konkurencja cenowa i pozacenowa

• Oligopol
- niewielka liczba sprzedających i wielu kupujących
- produkty jednorodne lub zróżnicowane
- ograniczony dostęp do rynku
- pełna informacja o rynku
- ograniczona skłonność do częstej zmiany cen

• Monopol
- jeden sprzedający i wielu kupujących
- produkty jednorodne lub zróżnicowane ( brak substytutów)
- bariery wejścia na rynek

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rodzaje rynku:
Inne tematy w słowniku:

Bariery działań planistycznych: (definicja nr 1383)

To m.in.:

- niezdolność do pogłębionej działalności planistycznej, wynikającej z wyczerpania koncepcji lub/i braku treningu;
- nieodpowiedni proces tworzenia... (...)

Cechy dobrego planu: (definicja nr 1382)

To plan:
- celowy, czyli dopasowany do celu;
- wykonalny, a wiec możliwy do zrealizowania;
- niesprzeczny, tzn. że każda... (...)

Cechy organizacji: (definicja nr 1381)

To m.in.:
- jest to grupa ludzi (co najmniej 2 osoby), którzy  maja wspólny cel i dążą do niego

Zobacz też:
Determinanty popytu
Determinanty podaży
Cena maksymalna
Cena minimalna
Współczynnik elastyczności dochodowej popytuRSS - Mapa