Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zasada rosnących korzyści marginalnych


Zasada rosnących korzyści marginalnych - Wraz ze wzrostem konsumpcji jednego dobra musimy rezygnować z coraz większej ilości drugiego dobra (przy założeniu ograniczenia ilości dochodów).

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Cechy dobrego planu: (definicja nr 1382)

To plan:
- celowy, czyli dopasowany do celu;
- wykonalny, a wiec możliwy do zrealizowania;
- niesprzeczny, tzn. że każda... (...)

Cechy organizacji: (definicja nr 1381)

To m.in.:
- jest to grupa ludzi (co najmniej 2 osoby), którzy  maja wspólny cel i dążą do niego
Zasady zarządzania według Fayola: (definicja nr 1380)

To:

1. Podział pracy
2. Autorytet
3. Dyscyplina
4. Jedność rozkazodawstwa
5. Jednlolistośćkierownictwa
6. Podporządkowanie interesu osobistego interesom ogółu

Zobacz też:
Rodzaje rynku
Determinanty popytu
Determinanty podaży
Cena maksymalna
Cena minimalnaRSS - Mapa