Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Czym jest rzadkość


Czym jest rzadkość - Występuje ponieważ zapotrzebowanie jest większe niż zdolność jego zaspokajania (zdolność produkcyjna).

Zapotrzebowanie to ilość dóbr które ludzie chcieli by posiadać w ciągu roku.

Zdolność produkcyjna to ilość dóbr które ludzie są zdolni wytworzyć w ciągu roku.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Czym jest rzadkość:

  • Analiza FMEA i diagram Ishikawy - Wynikowa tabela z analizy możliwych błędów i ich skutków metodą...
  • Psychologia zarządzania - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze schematem graficznym), wyjaśnienie pojęć:...
  • Mobbing - Skład opracowania: znaczenie i definicja mobbingu, jego przyczyny i sposoby...
  • Organizacja wirtualna - Skład opracowania: przyczyny powstawania nowych form przedsiębiorstw, wyjaśnienie czym jest...
Inne tematy w słowniku:

Cechy organizacji: (definicja nr 1381)

To m.in.:
- jest to grupa ludzi (co najmniej 2 osoby), którzy  maja wspólny cel i dążą do niego
Zasady zarządzania według Fayola: (definicja nr 1380)

To:

1. Podział pracy
2. Autorytet
3. Dyscyplina
4. Jedność rozkazodawstwa
5. Jednlolistośćkierownictwa
6. Podporządkowanie interesu osobistego interesom ogółu
Role menedżera: (definicja nr 1379)

Standardowe czynności tworzące treść pracy menedżerskiej:

- formułowanie zadań organizacji,
- monitorowanie jej wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia,
- inspirowanie... (...)

Zobacz też:
Zasada rosnących korzyści marginalnych
Rodzaje rynku
Determinanty popytu
Determinanty podaży
Cena maksymalnaRSS - Mapa