Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cechy potrzeb


Cechy potrzeb - Cechy są:

- obiektywne
- nieograniczone pod względem rozwoju
- ograniczone w swej pojemności w danym czasie
- substytucyjne
- komplementarne
- zmieniają się w przestrzeni pod wpływem uwarunkowań społecznych
- stale się odradzają

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Cechy potrzeb:
Inne tematy w słowniku:

Zasady zarządzania według Fayola: (definicja nr 1380)

To:

1. Podział pracy
2. Autorytet
3. Dyscyplina
4. Jedność rozkazodawstwa
5. Jednlolistośćkierownictwa
6. Podporządkowanie interesu osobistego interesom ogółu
Role menedżera: (definicja nr 1379)

Standardowe czynności tworzące treść pracy menedżerskiej:

- formułowanie zadań organizacji,
- monitorowanie jej wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia,
- inspirowanie... (...)

Mechanizmy powstawania potrzeb aktywowanych przez reklamę: (definicja nr 1378)

To:

1) Mechanizm autonomizacji-działanie, które zaspakaja potrzebę, staje się w pewnym momencie potrzebą -w reklamie sytuacje lub czynności są... (...)

Zobacz też:
Czym jest rzadkość
Zasada rosnących korzyści marginalnych
Rodzaje rynku
Determinanty popytu
Determinanty podażyRSS - Mapa