Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Public Relations


Public Relations - To instrument promocji stanowiący kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec przedsiębiorstwa i stworzenie atrakcyjnego wizerunku firmy. Wyraża się w dążeniu do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Public Relations:

  • Public relations - Teoretyczne opracowanie dotyczące Public relations, cele PR, wizerunek jako cel...
  • Marketing w Internecie - Sprzedaż on-line, promocja z public relations w sieci, Internet jako...
  • Promocja - Definicja promocji, komunikacja marketingowa, składniki promocji marketingowej (reklama, akwizycja, public...
  • Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta - Skład opracowania: polityka promocji jako element marketingu-mix, promotion-mix, wybór rynku...
Inne tematy w słowniku:

Klasyfikacja badań marketingowych 2: (definicja nr 132)

ze względu na rodzaj poszukiwanych informacji

Badania ilościowe służą do tworzenia statystyk, polegają na używaniu technik statystycznych - dlatego... (...)

Klasyfikacja badań marketingowych: (definicja nr 131)

ze względu na czas trwania badania

Badania ciągłe są prowadzone na danej (lub podobnej) próbce przez pewien czas w... (...)

Marketing usług: (definicja nr 130)

Obejmuje zarówno usługi konsumpcyjne (tzw. usługi dla ludności), jak i usługi nabywane przez instytucje, a w szczególności podmioty gospodarcze (usługi... (...)

Zobacz też:
Sponsoring
Publicity
Sprzedaż osobista
Komunikacja niewerbalna
Press releasesRSS - Mapa