Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Próg ilościowy w ujęciu wartościowym


Próg ilościowy w ujęciu wartościowym - To:

BEP' = BEP x p

przy czym:

BEP = S / (p - Kz)

gdzie:

S -koszty stałe,
p -cena sprzedaży produktu,
Kz -jednostkowy koszt zmienny.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Próg ilościowy w ujęciu wartościowym:
Inne tematy w słowniku:

Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych: (definicja nr 1362)

Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości... (...)

Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych: (definicja nr 1361)

Wyróżniamy 4 podstawowe grupy:

- Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego;
- Analiza wrażliwości;
- Metody probabilistczno-statystyczne;
- Metody... (...)

Ryzyko projektu inwestycyjnego: (definicja nr 1360)

Jest ono wynikiem trafności założeń technicznych i ekonomiczno-finansowych danego projektu.
(...)

Zobacz też:
Analiza wrażliwości NPV
Zmienne w metodach portfelowych
Cele metod portfelowych
Metody wspomagające wybór strategii
Strategie wobec SJB wynikające z macierzy BCGRSS - Mapa