Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Formuła minimaksu


Formuła minimaksu - W pierwszym etapie dla każdego scenariusza projektu ustalamy, który z wariantów charakteryzuje się najlepszym wskaźnikiem efektywności.

Drugi etap polega na obliczaniu różnicy między wskaźnikiem efektowności tego najlepszego wariantu a wskaźnikami efektowności obliczonymi dla poszczególnych scenariuszy.

W trzecim etapie dla każdego wariantu jest wybierany taki scenariusz, który charakteryzuje się największą różnicą efektywności  ze wszystkich obliczonych różnic.

W końcowym etapie wybieramy wariant mający najmniejszą z wcześniej analizowanych największych różnic. W ten właśnie sposób zostaje wybrany wariant, który w razie faktycznej realizacji niewłaściwego scenariusza spowoduje minimalną stratę w porównaniu z wariantem jaki byłby najkorzystniejszy przy tymże scenariuszu.

Wybór zatem tego wariantu powinien stanowić ostateczną decyzję inwestycyjną.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Formuła minimaksu:
Inne tematy w słowniku:

Ryzyko projektu inwestycyjnego: (definicja nr 1360)

Jest ono wynikiem trafności założeń technicznych i ekonomiczno-finansowych danego projektu.
(...)

Ryzyko przedsiębiorstwa i jego właściciela: (definicja nr 1359)

Ryzyko przedsiębiorstwa zależy od relacji między korzyściami osiągniętymi z realizacji danego projektu a korzyściami związanymi z eksploatowaniem majątku będącego w... (...)

Źródła ryzyka w inwestowaniu: (definicja nr 1358)

To:

- czynniki makrogospodarcze związane z analizą ogólnogospodarczą kraju i stosunków międzynarodowych
- czynniki mezogospodarcze   związane z... (...)

Zobacz też:
Próg ilościowy w ujęciu ilościowym
Próg ilościowy w ujęciu wartościowym
Analiza wrażliwości NPV
Zmienne w metodach portfelowych
Cele metod portfelowychRSS - Mapa