Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Formuła miksyminu (maximinu)


Formuła miksyminu (maximinu) - W pierwszym etapie postępowania polega na wyborze dla danego rozpatrywanego wariantu takiego scenariusza, który charakteryzuje się najniekorzystniejszymi wskaźnikami efektywności, czyli najniższym ich poziomem.

W drugim  etapie podjęcie decyzji inwestycyjnej utożsamiane jest z wyborem wariantu charakteryzującego się najwyższym poziomem  pośród tych najniższych wskaźników efektywności.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Ryzyko przedsiębiorstwa i jego właściciela: (definicja nr 1359)

Ryzyko przedsiębiorstwa zależy od relacji między korzyściami osiągniętymi z realizacji danego projektu a korzyściami związanymi z eksploatowaniem majątku będącego w... (...)

Źródła ryzyka w inwestowaniu: (definicja nr 1358)

To:

- czynniki makrogospodarcze związane z analizą ogólnogospodarczą kraju i stosunków międzynarodowych
- czynniki mezogospodarcze   związane z... (...)

Zachowania inwestorów w stosunku do ryzyka: (definicja nr 1357)

Te zachowania to:

- preferowanie ryzyka oraz jego skutków
- neutralne zachowanie  wobec ryzyka
- niechęć do ryzyka... (...)

Zobacz też:
Formuła minimaksu
Próg ilościowy w ujęciu ilościowym
Próg ilościowy w ujęciu wartościowym
Analiza wrażliwości NPV
Zmienne w metodach portfelowychRSS - Mapa