Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych


Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości  wytycznych związanych z realizacją danej inwestycji. Narzędziem analizy jest tutaj próg rentowności inwestycji, NPV bądź IRR.

W ramach tej metody wyznacza się również margines bezpieczeństwa przedsiębiorstwa związany z realizacją projektu inwestycyjnego. Rezultatem zastosowania tej metody jest ocena wartości krytycznych poszczególnych wariantów projektów i porównanie ich opłacalności.

Inwestor powinien traktować analizę wrażliwości jako źródło informacji w odniesieniu do pozostałych metod uwzględniania ryzyka w rachunku efektywności inwestycji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych:
Inne tematy w słowniku:

Warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych: (definicja nr 1356)

Te warunki to:

- warunki pewności dotyczące realizacji samego projektu inwestycyjnego, oraz powodzenia globalnej strategii  przedsiębiorstwa na rynku;... (...)

Niepewność i ryzyko: (definicja nr 1355)

Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są mniejszym lub większym... (...)

SJB - Strategiczna jednostka biznesu: (definicja nr 1354)

SJB tworzy się w procesie planowania strategicznego. SJB muszą być określone precyzyjnie, aby firma mogła nimi strategicznie zarządzać. SJB powinny... (...)

Zobacz też:
Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego
Metody probabilistyczno-statystyczne
Formuła miksyminu (maximinu)
Formuła minimaksu
Próg ilościowy w ujęciu ilościowymRSS - Mapa