Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych


Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych - Wyróżniamy 4 podstawowe grupy:

- Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego;
- Analiza wrażliwości;
- Metody probabilistczno-statystyczne;
- Metody operacyjne.

Dobór każdej z metod  zależy od wcześniej omówionych rodzajów warunków podejmowania decyzji, a szczególnie od rodzajów ryzyka i jego rozpiętości oraz wymagań i oczekiwań inwestorów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych:
Inne tematy w słowniku:

Niepewność i ryzyko: (definicja nr 1355)

Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są mniejszym lub większym... (...)

SJB - Strategiczna jednostka biznesu: (definicja nr 1354)

SJB tworzy się w procesie planowania strategicznego. SJB muszą być określone precyzyjnie, aby firma mogła nimi strategicznie zarządzać. SJB powinny... (...)

Koncepcja 4C: (definicja nr 1353)

Marketing mix (4P) jest widziane oczami sprzedawcy dlatego odpowiednik w oczach konsumenta to 4C.
- produkt
- cena
- promocja

Zobacz też:
Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych
Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego
Metody probabilistyczno-statystyczne
Formuła miksyminu (maximinu)
Formuła minimaksuRSS - Mapa