Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ryzyko przedsiębiorstwa i jego właściciela


Ryzyko przedsiębiorstwa i jego właściciela - Ryzyko przedsiębiorstwa zależy od relacji między korzyściami osiągniętymi z realizacji danego projektu a korzyściami związanymi z eksploatowaniem majątku będącego w dyspozycji tego przedsiębiorstwa.

Ryzyko właścicieli natomiast związane jest z ryzykiem systematycznym i jest w pewnym stopniu uzależnione od ryzyka pojedynczego projektu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ryzyko przedsiębiorstwa i jego właściciela:

  • Analiza ryzyka - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe,...
Inne tematy w słowniku:

Koncepcja 4C: (definicja nr 1353)

Marketing mix (4P) jest widziane oczami sprzedawcy dlatego odpowiednik w oczach konsumenta to 4C.
- produkt
- cena
- promocja
Koncepcja 7W: (definicja nr 1352)

7 W działań logistycznych:

- właściwy produkt
- właściwa ilość
- właściwa jakość
- właściwy czas
- właściwe miejsce
Różnice między planowaniem strategicznym a operacyjnym: (definicja nr 1351)

Wyróżniamy np.:

1. Zakres działań: działania długo i krótko okresowe
2. Poziom ogólności - planowanie operacyjne jest bardziej szczegółowe,... (...)

Zobacz też:
Ryzyko projektu inwestycyjnego
Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych
Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych
Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego
Metody probabilistyczno-statystyczneRSS - Mapa