Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Jakość


Jakość - Suma cech wytworu, działań do niego prowadzących, funkcji czy rozwiązań organizacyjnych.

Pojęcie jakości wiąże się ze stosowaniem ocen w oparciu o porównania z wzorcem istniejącym obiektywnie lub idealnym, normami jakości, odpowiednią skalą. Dokonywanie pomiaru i ocena jakości posiada znaczenie przy stosowaniu czy dążeniu do systemu produkcji tzw. bezusterkowej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Jakość:
Inne tematy w słowniku:

Misja w przedsiębiorstwie: (definicja nr 1306)

Wyraża rolę jaką przedsiębiorstwo chce spełniać na rzecz otoczenia, w którym działa.

Przy formułowaniu misji przedsiębiorstwa należy odpowiedzieć na... (...)

Strategia wg Gilberta: (definicja nr 1305)

To strategia wyprzedzania - przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia przywództwa w zakresie kosztów lub w zakresie jakości; niskie koszty - wysoka... (...)

Strategie marketingowe - wg Ansoffa: (definicja nr 1304)

To:

1. strategia penetracji rynku: strategia ta wykorzystuje w pe±ni możliwości istniejących rynkńw oraz istniejących produktów. Nie opiera się... (...)

Zobacz też:
Jakość towaru
Kanał dystrybucji
Koncepcja logistyki
Koncepcja marketingowa
Koncepcja zarządzaniaRSS - Mapa