Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Znaczenie pozytywnej opinii o przedsiębiorstwie


Znaczenie pozytywnej opinii o przedsiębiorstwie - Przedsiębiorstwo przedstawia się w korzystnej formie, by uzyskać zaufanie i pozytywne nastawienie ze strony zewnętrznych i wewnętrznych grup interesów. Przedsiębiorstwo przestawia się poprzez jednoznaczne określenie swej tożsamości.

Ukazanie się przedsiębiorstwa jako organizacji godnej zaufania, postępowej i społecznie odpowiedzialnej daje przewagę w stosunku do słabszych konkurentów. Dobre zdanie o przedsiębiorstwie jest korzystne dla jego komórek organizacyjnych, linii produktów i znaków towarowych. W badaniach przeprowadzonych wśród kupujących stwierdzono, że uprzywilejowanie określonych przedsiębiorstw wynika po prostu z większego stopnia zaufania dla tej właśnie jednostki. Zadowolenie klienta jest wynikiem dobrej oferty oraz skutecznej promocji. Obydwa elementy stanowią nierozłączny warunek powodzenia przedsiębiorstwa. W coraz większym stopniu przedsiębiorstwa poznają wartość zintegrowanego programu promocji, w którym wszystkie działania służą realizacji tożsamości, pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym: (definicja nr 1291)

Zalety bezpośredniego eksportu/importu z punktu widzenia przedsiębiorcy:

1. Bezpośredni dostęp do rynku, co ułatwia szybkie i skuteczne dostosowanie się... (...)

Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych: (definicja nr 1290)

W zależności od:
- rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych dostaw;
- właściwości danej... (...)

Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji: (definicja nr 1289)

Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych przez zagranicznych kontrahentów, którzy sami... (...)

Zobacz też:
Instrumenty polityki promocji w marketingu
Nowoczesna koncepcja marketingu
Proces zarządzania marketingowego - wg Mefferta
Informacja marketingowa
Planowanie strategiczne w marketinguRSS - Mapa