Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip Kotler


Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip Kotler - Z pośredniego eksportu/importu korzystają przede wszystkim mniejsi producenci, dla których decydujące znaczenie mają trudności związane z prowadzeniem działalności handlu zagranicznego na własną rękę, natomiast bezpośrednia działalność handlu zagranicznego jest uprawniona przez większe i silniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne.

Kotler wyróżnia następujące poziomy kanałów dystrybucji:
- zero – poziomowy;
- jedno – poziomowy;
- dwu – poziomowy itd.

Zerowy poziom kanału oznacza, że nie ma żadnych pośredników pomiędzy sprzedawcą eksporterem i ostatecznym nabywcą, co ma miejsce np. na rynkach dóbr przemysłowych. W kanale jedno – poiomowym jest jeden pośrednik, itd.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Co to jest dumping: (definicja nr 1287)

W związku z wejściem na rynek zagraniczny pojawia się problem dumpingu. Oskarżenie przedsiębiorców o stosowanie dumpingu jest częste, zwłaszcza wtedy,... (...)

Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen: (definicja nr 1286)

Przedsiębiorstwo może stosować strategię cen wysokich i przed spodziewanym wejściem na rynek konkurentów ceny obniżać – w ramach tzw. proaktywnych... (...)

Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen: (definicja nr 1285)

W miarę pojawiania się konkurentów, nabywcy mogą reagować rezygnacją z zakupów zmianą produktów.

W dłuższym okresie ulegają zmianom koszty... (...)

Zobacz też:
Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa
Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem
Wybór pośrednika
Znaczenie pozytywnej opinii o przedsiębiorstwie
Instrumenty polityki promocji w marketinguRSS - Mapa