Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym


Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym - Zalety bezpośredniego eksportu/importu z punktu widzenia przedsiębiorcy:

1. Bezpośredni dostęp do rynku, co ułatwia szybkie i skuteczne dostosowanie się do potrzeb i wymagań odbiorców;

2. Łatwiej jest przeprowadzić pożądaną, z punktu widzenia producenta politykę sprzedaży lub zakupu, w grę, bowiem nie wchodzi interes ogniwa pośredniczącego, zwłaszcza dodatkowo odbija się powyższa okoliczność w zakresie polityki cen;

3. Pośrednik może zaniedbywać interesy zleceniodawcy na rzecz swoich własnych interesów albo na rzecz interesów innych producentów, o ile nie działa na zasadach wyłączności. W krańcowym przypadku pośrednie prowadzenie handlu może w ogóle przyczyniać się do jego hamowania;

4. W wielu przypadkach pośrednik nie może być w tym stopniu wyspecjalizowany, co producent. Odnosi się to szczególnie do handlu maszynami i urządzeniami;

5. Działając bezpośrednio nie dzieli się z nimi efektami;

6. Działający bezpośrednio może lepiej zdobyć i ugruntować dobrą markę swej firmy i swych wyrobów.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen: (definicja nr 1285)

W miarę pojawiania się konkurentów, nabywcy mogą reagować rezygnacją z zakupów zmianą produktów.

W dłuższym okresie ulegają zmianom koszty... (...)

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych: (definicja nr 1284)

Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo... (...)

Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych: (definicja nr 1283)

Ustalając ceny towarów eksportowych uwzględnia się te same czynniki jak przy kształtowaniu ceny na rynku krajowym, a więc:

-... (...)

Zobacz też:
Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym
Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip Kotler
Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa
Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem
Wybór pośrednikaRSS - Mapa