Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych


Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych - W zależności od:
- rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych dostaw;
- właściwości danej dziedziny obrotu towarowego;
- warunków istniejących na rynkach;
- określonej polityki handlowej, z którą styka się przedsiębiorca,
działać można na rynku zagranicznym bądź w drodze pośredniego, bądź bezpośredniego prowadzenia działalności handlowej.

W pośrednim działaniu zainteresowani eksportem/importem przedsiębiorcy stykają się z rynkiem zagranicznym za pośrednictwem kupca, w bezpośrednim działaniu sami kontaktują się z tym rynkiem i występują jako strona w transakcjach wobec partnerów zagranicznych. Należy przy tym podkreślić, że posługiwanie się metodą eksportu/importu bezpośredniego na jednym rynku branżowym lub geograficznym nie wyklucza równoczesnego korzystania z usług pośredników handlowych, działających na innych rynkach na zlecenie i rachunek eksportera/importera.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych:

  • Prywatyzacja - praca - Skład pracy: definicja i zadanie prywatyzacji, główne zasady sprywatyzowanego przedsiębiorstwa,...
  • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - Skład opracowania: definicja prywatyzacji, charakterystyka Programu Powszechnej Prywatyzacji, przekształcenia własnościowe...
  • Prywatyzacja - Skład pracy: pojęcie i przyczyny prywatyzacji, prywatyzacja bezpośrednia i jej...
  • Franczyza - Skład pracy: definicja franczyzy (franchisingu), rodzaje (franczyza bezpośrednia, pośrednia, produkcyjna,...
Inne tematy w słowniku:

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych: (definicja nr 1284)

Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo... (...)

Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych: (definicja nr 1283)

Ustalając ceny towarów eksportowych uwzględnia się te same czynniki jak przy kształtowaniu ceny na rynku krajowym, a więc:

-... (...)

Opakowanie jako element produktu mix: (definicja nr 1282)

Ustalając opakowanie produktu dla rynków zagranicznych należy wziąć pod uwagę:

1. Klimat, jakość dróg i długość okresu dystrybucji, które... (...)

Zobacz też:
Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym
Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym
Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip Kotler
Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa
Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiemRSS - Mapa