Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego


Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego - Dla osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach polecana bywa następująca metoda umożliwiająca dobranie właściwej ceny sprzedaży:

1. Rozpoznanie cen detalicznych stosowanych przez konkurencję. W tym zakresie niezbędne jest określenie, jakie towary ostateczny odbiorca uważa za konkurencyjne, a także jak ceny różnią się zależnie od regionu i rodzaju placówek sprzedaży. Rozbieżności regionalne mogą być znaczne. W przygotowaniu takich danych pomocne mogą być banki i jego lokalne filie lub placówki dyplomatyczne działające w danym kraju.

2. Rozpoznanie funkcjonowania miejscowej sieci dystrybucji w celu ustalenia wysokości typowej, marży stosowanej przez dystrybutorów. Odejmując typową marżę od zakładanej ceny detalicznej uzyskuje się cenę, za jaką można oferować towar miejscowym pośrednikom. Uwzględnić należy także wysokość i zakres zniżek oraz sposoby kredytowania, jakie oferuje konkurencja.

3. Rozpoznanie wszystkich opłat – podatków, ceł, które należy uiścić, wraz z wyszczególnieniem wszystkich możliwych zniżek i zwolnień od opłat.

4. Zasięgnięcie opinii niezależnych, miejscowych eksporterów branżowych o cenie, jaką uważają za najwłaściwszą.

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Opakowanie jako element produktu mix: (definicja nr 1282)

Ustalając opakowanie produktu dla rynków zagranicznych należy wziąć pod uwagę:

1. Klimat, jakość dróg i długość okresu dystrybucji, które... (...)

Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe: (definicja nr 1281)

Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe:
- rozwój socjo-demograficzny;
- możliwości transportowe;
- technologie komunikacji;
- poziom wykształcenia;
- międzynarodowe... (...)

Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych: (definicja nr 1280)

Istnieją wady standaryzacji:

1) Utrata niektórych segmentów rynku, na których istnieją regionalne upodobania.
2) Nie są brane pod uwagę... (...)

Zobacz też:
Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji
Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych
Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym
Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym
Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip KotlerRSS - Mapa