Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Co to jest dumping


Co to jest dumping - W związku z wejściem na rynek zagraniczny pojawia się problem dumpingu. Oskarżenie przedsiębiorców o stosowanie dumpingu jest częste, zwłaszcza wtedy, gdy towary są sprzedawane za granicę po cenie niższej, niż w kraju. Chociaż oskarżenie jest częste, to jednak bardzo trudno praktykę dumpingu udowodnić. W wielu państwach dumping jako praktyka nieuczciwa jest zwalczany, np. przez stosowanie przejściowych ceł importowych.

Dumping jest ekstremalną formą penetracji cenowej. Ta forma ustalania ceny daje możliwość zdobywania dużych udziałów na rynku. Po osiągnięciu znacznego udziału na rynku, cena powinna wzrosnąć do bardziej uzasadnionego poziomu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Co to jest dumping:
Inne tematy w słowniku:

Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe: (definicja nr 1281)

Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe:
- rozwój socjo-demograficzny;
- możliwości transportowe;
- technologie komunikacji;
- poziom wykształcenia;
- międzynarodowe... (...)

Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych: (definicja nr 1280)

Istnieją wady standaryzacji:

1) Utrata niektórych segmentów rynku, na których istnieją regionalne upodobania.
2) Nie są brane pod uwagę... (...)

Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych: (definicja nr 1279)

Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix na wszystkich rynkach, na których... (...)

Zobacz też:
Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego
Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji
Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych
Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym
Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznymRSS - Mapa