Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen


Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen - Przedsiębiorstwo może stosować strategię cen wysokich i przed spodziewanym wejściem na rynek konkurentów ceny obniżać – w ramach tzw. proaktywnych obniżek cenowych. Natomiast reaktywne obniżki cenowe polegają na obniżkach dopiero po wejściu na rynek konkurentów.

Reaktywne obniżki cen narażają firmę na utratę klientów ze względu na opóźnioną reakcję. Z tych względów zaleca się stosowanie cen proaktywnych, choć jest to zadanie trudne ze względu na brak pewnych informacji o planowanym wejściu na rynek konkurentów i ich orientacyjnych cenach.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen:
Inne tematy w słowniku:

Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych: (definicja nr 1280)

Istnieją wady standaryzacji:

1) Utrata niektórych segmentów rynku, na których istnieją regionalne upodobania.
2) Nie są brane pod uwagę... (...)

Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych: (definicja nr 1279)

Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix na wszystkich rynkach, na których... (...)

Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego: (definicja nr 1278)

O wyborze rynku decydują silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, a także szanse oraz ryzyko wynikające z alternatywnych rynków zagranicznych.

Zobacz też:
Co to jest dumping
Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego
Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji
Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych
Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznymRSS - Mapa