Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen


Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen - W miarę pojawiania się konkurentów, nabywcy mogą reagować rezygnacją z zakupów zmianą produktów.

W dłuższym okresie ulegają zmianom koszty jednostkowe produkcji i koszty krańcowe pojawiają się efekty skali produkcji, następują także zmiany w strukturze kosztów. Pozwala to przedsiębiorstwu osiągnąć przewagę kosztową nad innymi konkurentami i daje możliwość obniżek cenowych lub osiągania nadzwyczajnych zysków.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen:
Inne tematy w słowniku:

Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych: (definicja nr 1279)

Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix na wszystkich rynkach, na których... (...)

Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego: (definicja nr 1278)

O wyborze rynku decydują silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, a także szanse oraz ryzyko wynikające z alternatywnych rynków zagranicznych.
Międzynarodowe badania marketingowe: (definicja nr 1277)

Międzynarodowe badanie rynku służy w pierwszym rzędzie poznaniu wzorca, tzn. nie chodzi tylko o osiągnięcie pojedynczych wiadomości w sferze gospodarczej,... (...)

Zobacz też:
Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen
Co to jest dumping
Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego
Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji
Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznychRSS - Mapa