Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych


Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych - Ustalając ceny towarów eksportowych uwzględnia się te same czynniki jak przy kształtowaniu ceny na rynku krajowym, a więc:

- koszty;
- konkurencję;
- popyt;
- cykl życia produktu;
a ponadto także opłaty na rzecz zagranicznych władz:
- celnych;
- podatkowych;
- kontroli dewizowej.

Koszty: Kierownictwo przedsiębiorstwa decyduje się na działania eksportowe bierz przede wszystkim pod uwagę koszty działania, w długim okresie, bowiem muszą one być pokryte przez ceny. W odniesieniu do towarów eksportowych koszty działania obejmują, poza składnikami ceny fabrycznej również szereg dodatkowych elementów. Koszty działalności eksportowej są wyższe niż w przypadku działalności krajowej, ponieważ uwzględniają także koszty ceł, ubezpieczeń, spedycji, transportu itd.

O ich przypisaniu eksporterowi lub odbiorcy decydują negocjacje między tymi stronami kontraktu eksportowego, jednakże niezależnie od ich ustaleń, koszt logistyki jest składnikiem ostatecznej ceny detalicznej.
Ceny konkurencji: Według tej metody poziom własnych cen dostosowany jest do wysokości cen przedsiębiorstw-konkurentów, zwłaszcza o największym udziale na rynku.

Popyt i cykl życia produktu: Oprócz wymienionych poprzednio czynników niezwykle istotną rolę odgrywa skłonność klientów do zapłacenia określonej ceny, reakcja popytu na ceny może być zróżnicowana i przyjmować cechy związku:
- symetrycznego;
- asymetrycznego;
- proporcjonalnego;
- nieproporcjonalnego.

W związku symetrycznym podwyżki lub obniżki ceny wywołują takie same skutki, jednakże ze znakiem przeciwnym. W związku asymetrycznym reakcje są słabsze. Związek proporcjonalny polega na tym, że sprzedaż reaguje proporcjonalnie do zmiany ceny, a oddziaływanie nieproporcjonalne oznacza, że niewielkie zmiany ceny wywołują skutki w sprzedaży mniejsze (lub większe) niż proporcjonalne do zmiany ceny.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych:
Inne tematy w słowniku:

Międzynarodowe badania marketingowe: (definicja nr 1277)

Międzynarodowe badanie rynku służy w pierwszym rzędzie poznaniu wzorca, tzn. nie chodzi tylko o osiągnięcie pojedynczych wiadomości w sferze gospodarczej,... (...)

Grupy działań cyklu marketingowego: (definicja nr 1276)

Na marketing składają się grupy działań, które w terminologii fachowej zwane są cyklem marketingowym:

- analiza otoczenia przedsiębiorstwa;
-... (...)

Rozwój koncepcji marketingowej: (definicja nr 1275)

Pogłębiający się w ubiegłych dziesięcioleciach proces koncentracji gospodarki w wielkich aliansach przedsiębiorstwa wraz z podziałem pracy i sfer oddziaływania wymaga... (...)

Zobacz też:
Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych
Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen
Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen
Co to jest dumping
Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanegoRSS - Mapa