Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe


Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe - Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe:
- rozwój socjo-demograficzny;
- możliwości transportowe;
- technologie komunikacji;
- poziom wykształcenia;
- międzynarodowe zaangażowanie przedsiębiorstw;
- programy rozwoju o zasięgu międzynarodowym.

Czynniki utrudniające wejście na rynki międzynarodowe:
- niski potencjał rynku;
- napięcia międzypaństwowe;
- istotne różnice kulturowe;
- dążenie do zróżnicowanego zaspokojenia potrzeb;
- przedsięwzięcia i programy o charakterze międzynarodowym.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Rozwój koncepcji marketingowej: (definicja nr 1275)

Pogłębiający się w ubiegłych dziesięcioleciach proces koncentracji gospodarki w wielkich aliansach przedsiębiorstwa wraz z podziałem pracy i sfer oddziaływania wymaga... (...)

Zalety i wady struktury dywizjonalnej: (definicja nr 1274)

Zalety struktury dywizjonalnej:
- umożliwia ocenę pozycji przedsiębiorstwa na rynku,
- stwarza możliwości reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu,
-... (...)

Struktura dywizyjna: (definicja nr 1273)

Każdy dział (division):

- jest wyodrębnioną jednostką strategiczną,
- odpowiada za wydzielony segment rynku,
- tworzy własną infrastrukturę,

Zobacz też:
Opakowanie jako element produktu mix
Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych
Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych
Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen
Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cenRSS - Mapa