Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych


Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych - Istnieją wady standaryzacji:

1) Utrata niektórych segmentów rynku, na których istnieją regionalne upodobania.
2) Nie są brane pod uwagę uzasadnione inicjatywy marketingowe sugerowane przez zagranicznych współpracowników i dealerów.
3) Konflikty między firmą-maką i jej córkami. Personel fili, działając bliżej danego rynku ostrzej może widzieć niektóre różnice niż personel centrali.
4) Opracowując strategię produktu nie bierze się pod uwagę zróżnicowań kulturowo-rynków, konkurencji, systemu prawnego i innych elementów otoczenia wewnątrz rynków zagranicznych.
5) Strategia promocji lekceważy lokalną konkurencję i lokalną kulturę. Reklama może być dobrze odbierana i akceptowana w USA, ale w Europie może być przykładem złego smaku.
6) Ustalając strategię ceny nie bierze się pod uwagę lokalnych klientów jako odbiorców tej ceny i marży dla handlu. Wiele firm międzynarodowych jest przyzwyczajona do samodzielnego ustalania ceny i marży handlowej. Jednakże np. w wielu krajach afrykańskich taka polityka zawodzi, ponieważ negocjacje o wysokości ceny każdej partii sprzedawanych towarów są lokalnym zwyczajem.
7) Strategia dystrybucji może nie być dopasowana do wzorca centrali. Wiele firm z USA działających na rynkach zagranicznych chce powiększyć swoje korzyści poprzez omijanie hurtu. Jest to niemożliwe np. w Afryce, gdzie hurt jest dominującym ogniwem kanałów dystrybucji.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Zalety i wady struktury dywizjonalnej: (definicja nr 1274)

Zalety struktury dywizjonalnej:
- umożliwia ocenę pozycji przedsiębiorstwa na rynku,
- stwarza możliwości reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu,
-... (...)

Struktura dywizyjna: (definicja nr 1273)

Każdy dział (division):

- jest wyodrębnioną jednostką strategiczną,
- odpowiada za wydzielony segment rynku,
- tworzy własną infrastrukturę,
Wady struktury funkcjonalnej: (definicja nr 1272)

To:

- dążenie do wąskiej specjalizacji poszczególnych komórek i osób,
- utrudniona percepcja własnego wkładu w osiągnięcie celów całej... (...)

Zobacz też:
Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe
Opakowanie jako element produktu mix
Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych
Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych
Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cenRSS - Mapa