Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych


Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych - Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix na wszystkich rynkach, na których działa przedsiębiorstwo. Nie należy go mylić z marketingiem globalnym, który oznacza marketing światowy, gdyż marketing standaryzowany nie musi być wcale marketingiem światowym. Przeciwieństwem jest marketing zróżnicowany, zwany też multimarkeingiem.

Standaryzacja daje korzyści:
1) Oszczędności wynikające ze skali produkcji i usług pozwalające obniżyć koszty jednostkowe. Wszystkie zakłady międzynarodowego przedsiębiorstwa są takie same na całym świecie;
2) Firma buduje jednolity międzynarodowy „image” dla siebie i swoich produktów;
3) Niższe są koszty promocji, szczególnie reklamy. Koszty opracowania tekstów reklamy, prac artystycznych i telewizji komercyjnej są rozłożone na reklamę w różnych krajach. Kosztowne reklamy pokazywane są w wielu państwach i w każdym z nich współpracujące zakłady płacą tylko określoną część kosztów ogólnych;
4) Mniej reklam jest „marnowanych” w skali międzynarodowej poprzez ograniczenie ich do mediów najbardziej wpływowych;
5) Łatwiej i skuteczniej można realizować zamierzenia dotyczące marketingu międzynarodowego. Decyzje marketingowe mogą być centralizowane i wobec wszystkich współpracujących zakładów można zastosować jednakowe procedury;
6) Personel delegowany do pracy za granicę może być łatwo wymieniany pomiędzy różnymi krajami, pracownicy znają politykę firmy, która jest wszędzie taka sama.

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Struktura dywizyjna: (definicja nr 1273)

Każdy dział (division):

- jest wyodrębnioną jednostką strategiczną,
- odpowiada za wydzielony segment rynku,
- tworzy własną infrastrukturę,
Wady struktury funkcjonalnej: (definicja nr 1272)

To:

- dążenie do wąskiej specjalizacji poszczególnych komórek i osób,
- utrudniona percepcja własnego wkładu w osiągnięcie celów całej... (...)

Zalety struktury funkcjonalnej: (definicja nr 1271)

To:

- bobra w stabilnym otoczeniu, w którym doświadczenie stanowi jedno z głównych źródeł konkurencyjności,
- ograniczone zdolności adaptacyjne... (...)

Zobacz też:
Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych
Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe
Opakowanie jako element produktu mix
Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych
Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanychRSS - Mapa